Blog

TERAPI HATI : Kitab Dawâul Qulub

Penulis
Harapandi Dahri

Kategori
Buku 

ISBN
Dalam proses

Ukuran
14  x 20 cm

Halaman
151 hlm

Tahun Terbit
Desember 2022

Harga
Rp 60.000,-

Sinopsis buku

Karya ini merupakan “Seri Kitab Turath” sebagai salah satu tugas utama Pusat Penyelidikan dan Pengajian Jawi dan Kitab Turath (PPPJKT) Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) untuk menghadirkan bacaan-bacaan dari kitab-kitab turath yang kurang dapat dipahami oleh sebahagian orang. Dengan kehadiran buku-buku “Seri Kitab Turath” seperti ini akan dapat membantu dunia akademik mahupun masyarakat awam dalam menambah wawasan dan rujukan berugama.

Write a comment