Blog

Perbandingan Mazhab Fiqh

Penulis 
H. Syaikhu, M.HI. & Norwili, M.HI.

Institusi 
IAIN Palangka Raya

Kategori
Buku 

Bidang Ilmu
Hukum Islam

ISBN
978-602-451-547-8

Ukuran
15,5 x 23 cm

Halaman
xii + 241 hlm.

Tahun Terbit
2019

Sinopsis buku

Write a comment